Pakkeforsikring

Når du køber pakkelabel til din forsendelse er din pakke som udgangspunkt forsikret op til en bestemt sum afhængig af transportøren, som du anvender til din forsendelse.

I samarbejde med Tryg Forsikring tilbyder Pakkelabels.dk udvidet forsikring på enkeltsendinger, så du har mulighed at tilkøbe ekstra forsikring og udvide transportørens dækningssum på din forsendelse op til 20.000 kr.

Forsikringen kan tilkøbes som en service på Pakkelabels.dk i forbindelse med, at du køber din pakkelabel.

Udvidet pakkeforsikring kan købes for forsendelser fra Danmark til størstedelen af Europa.

Læs mere om forretningsbetingelser for pakkeforsikring her.

tryg-pakkeforsikring-pakkelabelsPakkeforsikring i samarbejde med Tryg


Dækning op til 20.000 kr.

Med ekstra forsikring til din forsendelse kan du udvide din pakkes dækningssum op til 20.000 kr.

Forsikringen dækker forsendelser, der har en værdi op til dækningssummen.

Pakkelabels.dk tilbyder pakkeforsikring på enkelt-forsendelser i samarbejde med Tryg.


Hvad koster ekstra forsikring?

Du kan forsikre din forsendelse op til 10.000 kr. fra 30 kr. eller op til 20.000 kr. fra 40 kr.

Forsikringen gælder pr. forsendelse og kan tilkøbes som en tillægsservice i forbindelse med, at du køber din pakkelabel.


Hvilke varer kan forsikres?

Forsikringen omfatter almindelig handelsvarer og elektronik (undtagen mobiltelefoner).

Forsikringen omfatter ikke: Spiritus, bearbejdede tobaksvarer, levende dyr, penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, ædle metaller, perler, ædelstene, smykker og mobiltelefoner.


Nem skadeanmeldelse

Skadeanmeldelse har vi gjort nem og enkel. Hvis uheldet er ude, så skal skaden anmeldes til transportøren, der har håndteret pakken.

Godkender transportøren reklamationen/erstatningen, så er pakken automatisk også omfattet af den udvidet forsikring.

Har du pakke der er beskadiget?

Læs om hvordan du nemt anmelder en skade, hvis uheldet er ude.