Handelsbetingelser

1. Nærværende aftale

1.1 Formål

Nærværende handelsbetingelser er et juridisk dokument, der beskriver Pakkelabels.dk ApS og kundens forpligtelser ifm. køb af pakkelabels på Pakkelabels.dk og brugen af Pakkelabels’ fragtservice.

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Pakkelabels.dk ApS og kunden.

1.3 Ændringer

Pakkelabels.dk ApS forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Ligeledes forbeholder Pakkelabels.dk ApS sig retten til at ændre nærværende betingelser iht. ændringer i gældende lovgivning.

Abonnementsbetingelserne er senest opdateret i juli 2014.

2. Kontrakthabilitet

Nærværende handelsbetingelser er gældende fra kundens accept-tidspunkt og danner grundlag for kundens tilslutning til Pakkelabels.dk ApS.

3. Kontakt

Sælger ifm. nærværende betingelser er Pakkelabels.dk ApS, Strandvejen 6b, 5240 Odense NØ, CVR-nr: 36 39 90 66.

4. Pakkelabels.dk fragtservice

4.1 Hvem kan benytte Pakkelabels.dk?

Pakkelabels.dk er en service for erhvervsdrivende. For at gøre brug af Pakkelabels.dk skal du have et registreret firma med et dansk CVR-nr.

Pakkelabels købt gennem Pakkelabels.dk må kun anvendes til egen distribution og ikke til videresalg.

4.2 Accept af transportørens forretningsbetingelser

Pakkelabels.dk ApS videreformidler fragtydelser fra henholdsvis:

 • Bring
 • Danske Fragtmænd
 • DAO365
 • DHL
 • GLS
 • PostNord

Pakkelabels.dk ApS er ikke en transportør eller speditør, da Pakkelabels.dk ikke håndterer den fysiske fragt.

Når du køber fragt igennem Pakkelabels.dk og accepterer Pakkelabels.dk ApS’ handelsbetingelser, accepterer du også pr. automatik den anvendte transportør’s forretningsbetingelser.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Pakkekrav, dimensionskrav, emballagekrav, reklamationsprocedure og erstatningskrav ved skade eller bortkomst af pakke.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Pakkelabels.dk og den anvendte transportør’s forretningsbetingelser har Pakkelabels.dk forretningsbetingelser forrang.

4.3 Spørgsmål omkring fragt og håndtering

Pakkelabels.dk ApS er ikke en transportør eller speditør, da Pakkelabels.dk ikke håndterer den fysiske fragt. Ved spørgsmål til fragten, skal disse derfor stilles direkte til den anvendte transportør. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Spørgsmål vedr. pakkens status, leveringstidspunkt eller manglende afhentning af pakken på afhentningssteder, samt den enkelte transportør’s forretningsbetingelser.

4.4 Web services

Pakkelabels.dk stiller en række web services til gratis rådighed til Pakkelabels-kunder, herunder blandt andet:

 • API services
 • Plug & play integrationer
 • Fragtmoduler
 • Returportaler

For at benytte Pakkelabels’ web services forudsætter det, at man aktiv kunde og booker sine forsendelser gennem Pakkelabels’ fragtplatform, såfremt Pakkelabels.dk understøtter de anvendte transportører.

Benytter man Pakkelabels’ web services uden at booke sine forsendelser gennem Pakkelabels.dk ApS, forebeholder Pakkelabels.dk ApS retten til at lukke Pakkelabels-kontoen uden varsel.

Ved benyttelse af Pakkelabels’ web services må man ikke ændre i løsningerne eller tilpasse løsningernes udseende, herunder f.eks. fjerne Pakkelabels.dk’s logo. Ved overtrædelse forebeholder Pakkelabels.dk ApS retten til at lukke Pakkelabels-kontoen uden varsel.

5. Betaling og kvittering

5.1 Sikkerhed ved betaling

Du kan betale med Visa/Dankort, MasterCard, MastroCard, JCB, American Express samt Diners Card hos Pakkelabels.dk ApS. Vi pålægger ikke dit køb nogle former for transaktionsgebyr.
Transaktionen foregår med en krypteret forbindelse via Epay, hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. Pakkelabels.dk ApS får ikke adgang til dine kortoplysninger på noget tidspunkt og beløbet overføres automatisk mellem bankerne.
Vi trækker det fakturerede beløb umiddelbart efter gennemført betaling. Du modtager ligeledes en kvittering for hvert gennemført køb. Se pkt. 5.4.

5.2 Automatisk kortbetaling

Pakkelabels.dk ApS tilbyder muligheden for at tilmelde sig automatisk kortbetaling. Handlen foregår som beskrevet i nærværende betingelser, dog trækkes det fakturerede beløb automatisk og uden indtastning af kortoplysninger på ny for hvert køb.

5.2.1 Ændring af kortoplysninger til automatisk kortbetaling

Kunden kan til enhver tid ændre sine betalingsoplysninger under Indstillinger > Betaling i Pakkelabels.dk-appen. Her kan et betalingskort fjernes fra automatisk betaling, så der er mulighed for at tilføje et nyt ved næste køb.

5.2.2 Ophør og opsigelse af automatisk kortbetaling

Kunden er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen om automatisk betaling. Dette gøres direkte under punktet Indstillinger > Betaling i Pakkelabels.dk-appen ved at klikke “Fjern kort” ud for det ønskede betalingskort.
Ved væsentlig misligholdelse af Abonnementsbetingelserne er Pakkelabels.dk ApS berettiget til, uden varsel og med fastholdelse af fordringen, at ophæve Abonnementsbetingelserne med den virkning, at kunden ikke længere er tilsluttet Pakkelabels.dk ApS services, og dermed fratages adgangen til at benytte disse.

5.3 Automatisk optankning af saldo

Såfremt muligheden “Automatisk optankning” tilvælges under Indstillinger, trækkes det selvvalgte beløb X fra kundens konto når saldoen rammer det af kunden fastsatte beløb Y.

5.4 Kvittering

Pakkelabels.dk ApS tilsender ved hver fakturering en kvittering til kundens e-mail adresse umiddelbart efter hvert gennemførte køb. Undtagelse gælder for automatisk betaling af efterkrav med saldo. Her vil kvittering fremgå af oversigten under Mit forbrug.

 

6. Køb og anvendelse af pakkelabel

Dette afsnit beskriver vilkårene for køb og anvendelse af pakkelabels fra Pakkelabels.dk ApS’ fragtservice.

Ved overtrædelse af disse regler og vilkår, forebeholder Pakkelabels.dk sig retten til at efterfakturere kunden de gældende satser, der er beskrevet herunder.

Ved efterfakturering vil kunden modtage e-mail med nærmere oplysninger omkring kravet. Kunden kan også på sin Pakkelabels-konto se sine åbne efterkrav og betale sit udestående.

Såfremt kunden ikke selv betaler sit udestående indenfor 6 dage, så vil betalingen automatisk blive trukket på kundens saldo, såfremt der er er tilstrækkelig dækning. Har kunden ikke nok saldo, vil betalingen blive trukket på kontoens tilknyttet betalingskort.

Er det derimod hverken muligt at betale med kundens saldo eller trække betalingen på et tilknyttet betalingskort, vil Pakkelabels.dk udsende en betalingspåmindelse til kunden på e-mail. Efter yderligere 10 dage pålægges kunden et rykkergebyr a 100,00 DKK.

Betales efterkravet ikke, kan kundens konto hos Pakkelabels.dk ApS i yderste konsekvens blive lukket og sagen vil blive overdraget til inkasso. Det skyldige beløb vil i denne forbindelse blive pålagt de gebyrer og advokatomkostninger, som en overdragelse til inkasso medfører.

6.1 Adresseoplysninger og pakkelabel

Kunden er fuldt ansvarlig for, at den købte pakkelabel indeholder korrekte oplysninger, og at den fysiske label er påsat ydersiden af forsendelsen, så den er synlig for transportørens medarbejdere, og pakken kan maskinsorteres/scannes af transportørens systemer.

Skulle der forekomme fejl i adresseoplysninger eller i fald at den fysiske pakkelabel er mangelfuld, herunder ikke kan læses eller scannes, vil Kunden blive opkrævet for et tillæg for manuel håndtering efter transportørens takster herfor.

6.2 Pakkelabels gyldighed

Pakkelabels købt igennem Pakkelabels.dk ApS har som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 14 dage fra købstidspunktet.

Undtagelse gælder for følgende fragtprodukter:

 • DAO365 Pakkeshop og Hjemmelevering: Gyldig 6 dage
 • Postnord Customer Return (returpakke): Gyldig 30 dage
 • GLS ShopReturn (returpakke): Gyldig 30 dage

Når en pakkelabel udløber, må den ikke anvendes. Ved anvendelse af en ugyldig pakkelabel, vil det medføre et gebyr på 200,00 DKK + portopris.

Ved brug af en pakkelabel der er blevet krediteret, vil det medføre et gebyr på 200,00 DKK + portopris.

6.3 Genbrug

Det er forbudt at genbruge pakkelabels købt gennem Pakkelabels.dk ApS.

Overtrædelse af dette forbud medfører et gebyr på 200,00 DKK + portopris, og den pågældende pakke bliver automatisk sendt retur til afsender.

6.4 Efterkrav af underfrankering, gebyr og servicetillæg m.m.

Såfremt en pakke sendes med for lidt porto efterfaktureres kunden for den manglende porto. Det samme er gældende, hvis der forekommer gebyrer eller servicetillæg til en forsendelse.

Efterfaktureringen sker indenfor 180 dage fra forsendelsens afsendelsestidspunkt.

6.5 Overskridelse af maksimale vægt

Hvis vægten på en pakke overstiger den maksimale vægt, som Pakkelabels.dk tilbyder (jf. fragtpris-siden) for den pågælende transportør og land, så vil portoprisen blive udregnet som følgende:

PostNord:

 • Indlandske forsendelser: Basisprisen for pakken sættes til prisen for den tungeste pakke Pakkelabels.dk tilbyder, og for hver kilogram pakken overstiger den maksimale vægt, takseres 10,00 DKK pr. kg op til 50 kg. Fra 50 kg og opefter takseres 6,00 DKK pr. kg. Den ekstra porto vil blive efterfaktureret
 • Udenlandske forsendelser: Basisprisen for pakken sættes til prisen for den tungeste pakke Pakkelabels.dk tilbyder, og for hver kilogram pakken overstiger den maksimale vægt, takseres 20,00 DKK pr. kg op til 50 kg. Fra 50 kg og opefter takseres 9,00 DKK pr. kg. Den ekstra porto vil blive efterfaktureret

Bring  og GLS:

 • Forsendelser over 20 kg:
  • Indlandske forsendelser:  25,00 DKK pr. kg
  • Udenlandske forsendelser: 50,00 DKK pr. kg 

 

Hver transportør forbeholder sig ret at sende pakken retur på afsenders regning, såfremt den overstiger den maksimalt tilladte vægt.

6.6 Overskridelse af maksimale pakkedimensioner, emballagekrav og diverse servicetillæg

Hver transportør har egne krav til pakkedimensioner og emballering. Ved overtrædelse af disse krav, bliver kunden efterfaktureret de gældende gebyrer.

Afregning sker som udgangspunkt ud fra den gældende transportør’s listepriser, medmindre andet er angivet.

Herunder er listet nogle af de ofte forekommende gebyrer og servicetillæg:

Bring:

 • Ikke-systemkonforme pakker: 25,00 DKK

GLS:

 • Væsentlig overskridelse af dimensionskrav: Afregning efter GLS’ listepriser herfor
 • Ikke-systemkonforme pakker (indenlandske forsendelser): 25,00 DKK
 • Ikke-systemkonforme pakker (udenlandske forsendelser): 50,00 DKK
 • Oversize pakker: 100,00 DKK
 • Alternativ levering (erhvervspakke): 50,00 DKK
 • Genlevering: Dobbel fragtpris
 • Uegnet til PakkeShop: 100,00 DKK
 • Ø-tillæg: 350,00 DKK
 • Luftfragttillæg: 45,00 DKK pr. kg over 2 kg
 • Toldfrie områder: Afregning efter GLS’ listepriser herfor

PostNord

 • Ikke-systemkonforme pakker: 30,00 DKK
 • Oversize pakker: 80,00 DKK

For uddybende informationer vedrørende den enkelte transportør’s krav til pakkedimensioner og emballering, henviser vi bl.a. til vores informationssider:

Bemærk, at der findes gebyrer og servicetillæg hos den enkelte transportør, som ikke står beskrevet i vores informationssider. Vi henviser til, at man læser og sætter sig ind i disse på transportørernes hjemmesider.

Hver transportør forbeholder sig ret at sende pakken retur på afsenders regning, såfremt den overstiger de maksimalt tilladte mål.

6.7 Erhvervspakker til ikke-erhvervsadresser

Sendes en erhvervspakke til en adresse, som ikke er en erhvervsadresse, bliver pakken takseret som en “privat pakke med omdeling” i samme vægtinterval, og kunden efterfaktureres det korrekt beløb for pakken.

Derudover kan der forekomme administrations- og servicetillæg afhængig af den anvendte transportør. Se pkt. 6.6.

6.8 Forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser

Ved angivelse af en ikke eksisterende modtageradresse / manglende kontaktoplysninger ved udlandsforsendelser, bliver kunden kontaktet pr. e-mail og gjort opmærksom på det.

Kunden har efterfølgende 48 timer om at vende retur med den korrekte modtageradresse, så forsendelsen kan bliver ekspederet.

Modtager Pakkelabels.dk ikke et svar fra kunden inden 48 timer bliver forsendelsen sendt retur til afsender, og det medfører samtidigt et administrationsgebyr på 150,00 DKK + returfragt pris.

6.9 Returfragt

6.9.1 Modtager kan ikke kan træffes på adressen eller pakken bliver ikke afhentet

Hvis en pakke ikke kan leveres til modtager eller ikke bliver afhentet på afhentningsstedet, så returneres pakken til afsender.

Kunden bliver som udgangspunkt ikke efterfaktureret for denne returfragt, men sker der gentagende returneringer fra den samme adresse/afhentningssted, forbeholder Pakkelabels.dk sig retten til at efterfakturere kunden returfragten.

 6.9.2 Ulovligt indhold eller overskridelse af de maksimale mål

Hvis en pakke bliver afvist af transportøren pga. ulovligt indhold eller fordi pakken overskrider de maksimale mål, så returneres pakken til afsender. Kunden bliver efterfaktureret for returfragten. Prisen på returfragt vil være den samme som prisen for fremsendelse.

6.10 Brug af Returportal

Brugere af Pakkelabels.dk kan oprette en Returportal, som kan stilles til rådighed for brugerens kunder i forbindelse med returneringer. Det er et krav ved brug af Returportalen, at modtageradressen der angives, er en erhvervsadresse. Pakkelabels.dk vil CVR-validere modtageradressen for Returportalen.

Såfremt at betingelsen ikke er opfyldt, forebeholder Pakkelabels.dk ApS retten til at lukke den pågældende Returportal uden varsel.

Brugeren skal betale en eventuel difference, der måtte være mellem en returpakkes faktiske pris, og den pris brugeren har valgt returpakken skal koste. Såfremt der en difference, faktureres kunden for differencen. Læs evt. mere om Pakkelabels.dk Returportal her.

Ved evt. reklamation på Returportal-pakker er Pakkelabels.dk eller transportør erstatningsansvarlig overfor kunde, der ejer Returportal, og ikke overfor privatkunden.

6.11 Tillægsservices

Pakkelabels.dk tilbyder mulighed for køb af en række ekstra services i forbindelse med køb af en pakkelabel. Nærmere forretningsbetingelser for disse tillægsydelser kan læses under den enkelte service.

6.12 Eksport og told

Tolddeklarering betales som hovedregel af afsender, mens told og moms betales af modtager. Betaler modtager ikke ved forfald, bliver beløbet opkrævet hos afsender.

 

7. Reklamation og indsigelse

Pakkelabels.dk ApS videreformidler fragtydelser fra transportører. Pakkelabels.dk ApS er ikke en transportør eller speditør, da Pakkelabels.dk ikke håndterer den fysiske fragt. Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse, er det den anvendte transportør, der er erstatningsansvarlig overfor kunden. Her gælder den enkelte transportør’s reklamationsprocedure og -betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den gældende transportør.

Ved reklamation på en pakke hvor fragt er blevet købt igennem Pakkelabels.dk Returportal, er det ejer af Returportal, som transportør er erstatningsansvarlig overfor.

Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Pakkelabels.dk ApS, så skal indsigelsen indsendes til Pakkelabels.dk senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Pakkelabels.dk ApS forebeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er mere end 30 dage gammel.

8. Fortrydelsesret

Ved accept af nærværende betingelser, godkender kunden at ubrugte frankerede pakkelabels, der er købt via Pakkelabels.dk’s fragtaftaler, som udgangspunkt kan krediteres indenfor 14 dage fra købstidspunktet (med undtagelse af DAO365).

Forsendelser med DAO365, der ønskes refunderet, skal være annulleret indenfor 48 timer fra oprettelsen, for at annulleringen kan gennemføres. En annulleringsanmodning, der ligger udenfor de 48 timer, vil blive afvist – også selvom forsendelsen ikke er brugt.

Ved køb af flere kolli (pakkelabels) på samme ordre, er det udelukkende muligt at få krediteret samtlige pakkelabels i den pågældende ordre. Ved køb af flere kolli er det derfor en forudsætning for kreditering, at ingen pakkelabels på ordren er taget i brug.

Ved køb af pakkelabels gennem egne fragtaftaler, samt dertilhørende tillægsservices, eller ved køb af ufrankerede pakkelabels (adresselabels), frasiger kunden sig de almindelige 14 dages fortrydelsesret.

Ved kreditering af Danske Fragtmænd forsendelser, bliver afhentning ikke annulleret, det skal afsender sørge for selv ved at kontakte transportøren direkte.

9. Databehandleraftale

Hos Pakkelabels.dk ApS håndterer vi en række personlige data på kundens vegne, herunder bl.a. adresser og kontaktoplysninger på kunder af vores kunde, som anvendes i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører.

herunder bl.a. kundens kunders adresser og kontaktoplysninger i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører.

Det betyder formelt, at du som kunde er dataansvarlig, og Pakkelabels.dk ApS er databehandler.

Som databehandler forpligter Pakkelabels.dk til at overholde samtlige forhold i den til enhver tid gældende persondatalovgivning både med hensyn til opbevaring, adgang, deling, sletning og behandling generelt.

Som kunde hos Pakkelabels.dk og dermed dataansvarlig accepterer du de gældende vilkår og forhold, der er beskrevet i vores databehandleraftale.

10. Uoverensstemmelser

Handelsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedr. denne, skal afgøres ved retten i Odense.